Handen
Senior - dame
Gebouw De Sporen

De Sporen

Hospice de Sporen is een zorgvoorziening waar terminaal zieken zich met hun naasten kunnen voorbereiden op het levenseinde. In het hospice is de aandacht en zorg gericht op de laatste levensfase en staan het begeleiden van de stervende en verzachtende zorg centraal.
De wensen van de patiënt vormen het uitgangspunt zodat De Sporen een veilige plek is waar mensen waardig afscheid kunnen nemen van het leven. Ook voor familie, vrienden en anderen die bij het stervensproces betrokken zijn, biedt De Sporen een zorgzame en gastvrije plek.

 

In De Sporen is 24 uur per dag zorg aanwezig. Het team van medewerkers bestaat uit palliatief deskundige verpleegkundigen, verzorgenden en artsen. Indien gewenst is er pastorale zorg beschikbaar. Een team van vrijwilligers zorgt voor de huiselijke sfeer en ondersteunt het verzorgend personeel.

De Sporen is voor terminale patiënten vanaf 16 jaar met een levensverwachting van ongeveer drie maanden, bij wie behandeling gericht op genezing niet meer mogelijk of gewenst is. 

Manager
Frank van der Made

Keurmerken van De Sporen